OPIS DZIAŁANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ:

Instalacja fotowoltaiczna to zestaw współpracujących ze sobą urządzeń, które pozwalają na uzyskanie energii elektrycznej z darmowego i niewyczerpalnego źródła, którym jest słońce.

Promieniowanie słoneczne może być wykorzystywane do zasilania urządzeń domowych, maszyn w firmach produkcyjnych oraz spełniać zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach rolnych.

sun

Głównym elementem instalacji fotowoltaicznej są ogniwa fotowoltaiczne, które w celu większych uzysków energii połączone są w moduły fotowoltaiczne, potocznie nazywane panelami. Panele pobierają energię słoneczną, którą to przekształcają w energię elektryczną.

Kolejnym elementem instalacji jest falownik (inwerter), który zbiera prąd stały uzyskany z paneli i przekształca go w prąd zmienny, z którego możemy korzystać w naszym domu, firmie czy gospodarstwie rolnym. Falownik monitoruje pracę energii elektrycznej.

Elementy instalacji fotowoltaicznej zamocowane są poprzez odpowiednio dobraną konstrukcję wsporczą. Odpowiedni dobór konstrukcji pozwoli na stabilność instalacji, a co za tym idzie bezpieczeństwo jej użytkowania.

Prąd wyprodukowany przez instalację przepływa przez licznik dwukierunkowy. Licznik zlicza ilość energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną oraz ilość energii pobranej z sieci energetycznej. Nadmiar wyprodukowanego prądu przekazywany jest do sieci elektroenergetycznej, skąd można go odebrać w późniejszym czasie.

KORZYŚCI Z POSIADANIA

KORZYŚCI Z POSIADANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ:

Darmowy prąd

Zasoby z promieni słonecznych są nieograniczone

Użytkowanie instalacji nie wiąże się z żadnymi kosztami

Istalacja fotowoltaiczna jest ekologiczna

Nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery

Niezależność od dostawcy energii elektrycznej

Bezobsługowość systemu

Gwarancja niezawodności na lata

Wzrost wartości
nieruchomości

niezależność od czynników zewnętrznych

Zawsze będziesz miał prąd w domu

Współpracujemy z liderami rynku

Producent

Producent

Producent

Producent

Producent

Partner

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Umów się na spotkanie, by zbudować lepszą przyszłość

Udzielamy zainteresowanym bezpłatnego audytu, a w późniejszym etapie zajmujemy się dofinansowaniami oraz zgłoszeniem instalacji.