KLIMATYZATOR

Klimatyzator jest urządzeniem, który przynosi nam ulgę podczas gorących letnich dni. Dzięki niemu możemy schłodzić pomieszczenia w których przebywamy.

JAK DZIAŁA KLIMATYZATOR?

Klimatyzator zawiera takie elementy jak:

W parowniku następuje odparowanie czynnika chłodniczego przy wykorzystaniu zysków ciepła z pomieszczenia. W następnym etapie czynnik chłodniczy w postaci pary przepływa do sprężarki, gdzie w wyniku sprężania wzrasta jego ciśnienie oraz temperatura od 60 do 100 °C. Gorąca para jest następnie kierowana do skraplacza, w którym ochładza się i skrapla, a następnie już jako ciecz przepływa rurkami do zaworu rozprężnego. W tym miejscu temperatura i ciśnienie cieczy wyraźnie się zmniejszają. W dalszej drodze ciekły czynnik trafia do parownika i cały cykl powtarza się.

dlaczego musisz go wybrać

Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania

Nie wymaga kosztownej konserwacji

Nie wymaga specjalnej pielęgnacji

Komfort

Zawsze będziesz miał komfort w domu

Współpracujemy z liderami rynku

Producent

Producent

Producent

Producent

Producent

Partner

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Umów się na spotkanie, by zbudować lepszą przyszłość

Udzielamy zainteresowanym bezpłatnego audytu, a w późniejszym etapie zajmujemy się dofinansowaniami oraz zgłoszeniem instalacji.