OPIS DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które wykorzystuje energię cieplną nagromadzoną w środowisku, tzn. z gruntu, wody lub powietrza, a następnie kieruje ją do instalacji znajdującej się wewnątrz budynku. Specjalna ciecz krążąca w układzie pompy jest odpowiedzialna za pobranie ciepła z otoczenia- z zewnątrz budynku : czynnik w postaci gazowej pobiera ciepło, które trafia do skraplacza i oddaje je bezpośrednio do instalacji zapewniając odpowiedni komfort cieplny wewnątrz budynku oraz dostęp do ciepłej wody. Cały proces kończy się w zaworze rozprężnym, do którego czynnik trafia w postaci cieczy. Gdy ciśnienie spada, cały proces zaczyna się od początku. Pompy ciepła posiadają dwa źródła ciepła – dolne i górne. Dolne źródło wskazuje na miejsce skąd urządzenie pobiera energię tj. powietrze, grunt lub wody podziemne, natomiast górne źródło oznacza emitery do których oddawane jest ciepło np. kaloryfery czy ogrzewanie podłogowe

Pompy ciepła ze względu na dolne źródło ciepła dzielimy na 3 rodzaje

Pompy ciepła gruntowe

są one zasilane, jak sama nazwa wskazuje, ciepłem z ziemi. Ich zaletą jest stabilność pracy, niezależnie od warunków panujących na zewnątrz

Pompy ciepła typu woda

w przypadku tych pomp ciepło pobierane jest z wód gruntowych np. przez wykonanie studni czerpalnej lub zrzutowej

Pompy ciepła typu powietrze-woda

jest to najbardziej powszechne rozwiązanie, które wykorzystuje jako dolne źródło, energię powietrza

Typy urządzeń

Pompy ciepła typy urządzeń :

SPLIT

Składa się z dwóch jednostek - zewnętrznej i wewnętrznej. Jednostka zewnętrza służy do pobierania ciepła i transformacji z otoczenia, natomiast wewnętrzna jest połączeniem układu hydraulicznego i elektrycznego, który przekazuje ciepło do instalacji grzewczej.

MONOBLOK

Zawiera jedno urządzenie montowane na zewnątrz budynku.

Urządzenie to posiada elementy odpowiedzialne za pobór ciepła, transformację i przekazanie go do instalacji grzewczej.

Komfort i wygoda

Zawsze będziesz miał komfort w domu

dlaczego musisz go wybrać

Korzyści z posiadania pompy ciepła

Bezobsługowość

Zdalne zarządzanie i precyzyjne programowanie

Cicha eksploatacja

Możliwość współpracy z większością istniejących instalacji ogrzewania

Bardzo wysoka efektywność

Stosunek energii oddanej do pobranej nawet 1:6

Ekologiczne rozwiązanie

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska

Współpracujemy z liderami rynku

Producent

Producent

Producent

Producent

Producent

Partner

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Umów się na spotkanie, by zbudować lepszą przyszłość

Udzielamy zainteresowanym bezpłatnego audytu, a w późniejszym etapie zajmujemy się dofinansowaniami oraz zgłoszeniem instalacji.